Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Wspólnota Chemin Neuf

Wspólnota Chemin Neuf

Wspólnota Chemin Neuf (Nowa droga) jest to katolicka wspólnota o powołaniu ekumenicznym (zrzesza wiernych Kościoła katolickiego, prawosławnego, reformowanego i ewangelickiego), która została założona przez jezuitę Laurenta Fabre’a we Francji w 1973 r. Powstała ona do pracy na rzecz jedności między kościołami, jedności i pojednania osoby, małżeństwa i rodziny, między krajami i narodami, w Kościele.

Do Wspólnoty Chemin Neuf angażowani są kobiety i mężczyźni wszystkich stanów: małżeństwa, rodziny, kapłani, osoby konsekrowane, osoby stanu wolnego - bez zapierania się własnej tożsamości, w komunii ze swoimi Kościołami. Osoby te łączy wspólne pragnienie naśladowania Jezusa Chrystusa „ubogiego i pokornego” (św. Ignacy).

Wspólnota Chemin Neuf w roku 1981 została erygowana jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych przez Alberta kard. Decourtray arcybiskupa Lyonu. W roku 1992 erygowany został Klerycki Instytut Zakonny Chemin Neuf, skupiający braci przygotowujących się do kapłaństwa oraz księży. Natomiast od 14 września 2009 dekretem Kongregacji ds. Instytucji Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instytut Chemin Neuf zostaje uznany, jako Klerycki Instytut Zakonny na prawie papieskim. Wspólnota Chemin Neuf liczy dzisiaj prawie 2000 osób. Ma ona wymiar międzynarodowy. Obecna jest w około 30 krajach Europy, Afryki, Ameryki i na Bliskim Wschodzie. W Polsce Wspólnota obecna jest od 20 lat. W 1994 roku na zaproszenie łódzkich jezuitów oraz warszawskich grup modlitewnych, zorganizowano pierwszą Sesję Kana dla małżeństw w Wolborzu w diecezji łódzkiej. Dekretem ks. bp Kazimierza Romaniuka, w 1998 roku Wspólnocie zostało powierzone prowadzenie Domu Rekolekcyjnego w Wesołej przy parafii Opatrzności Bożej. W roku 2003 Kardynał Józef Glemp Arcybiskup Metropolita Warszawski przyjął Klerycki Instytut Zakonny Chemin Neuf do Archidiecezji Warszawskiej i zezwolił na założenie domu zakonnego w Warszawie przy ul. Miączyńskiej 17, natomiast w lutym 2005 roku erygował Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Chemin Neuf na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Od roku 2007 Wspólnota prowadzi Dom Studencki w centrum Łodzi. W czerwcu 2010 roku ks. Abp Henryk Hoser SAC erygował Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Chemin Neuf na terenie diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą w Warszawie-Wesołej oraz w Mistowie, gdzie od września 2009 roku Wspólnocie została powierzona odpowiedzialność za parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej.

Wspólnotę Chemin Neuf charakteryzuje wspólne życie i posługa małżeństw oraz osób konsekrowanych. W tzw. „fraterni życia” ( w jednym z domów Wspólnoty) lub we „fraterni dzielnicy” (poza domem wspólnotowym, w tej samej dzielnicy) mieszkają małżeństwa. Mieszkanie lub dom posiada rodzina z zachowaniem prywatności rodzinnej i małżeńskiej. Zaangażowanie do Wspólnoty dotyczy jedynie małżeństw, a nie ich dzieci, aczkolwiek to one również korzystają z duchowej drogi swych rodziców i są szczęśliwymi świadkami tego, że braterska wspólnota pomiędzy osobami w różnym wieku, wywodzącymi się z różnych kultur i wyznań chrześcijańskich jest możliwa. Większa liczba małżeństw będących członkami Wspólnoty prowadzi aktywność zawodową i jest zaangażowanych w życie społeczne. W pracy apostolskiej osoby konsekrowane i małżeństwa podejmują te same zadania. Wybierają w ten sposób przygodę życia wspólnotowego, żeby służyć Kościołowi, Ewangelii i światu. „Rodzina chrześcijańska jest też powołana do tego, aby doświadczyła nowej i szczególnej komunii, która wzmacnia i doskonali komunię naturalną i ludzką. W rzeczywistości łaska Jezusa Chrystusa […] jest, przez swoją naturę i wewnętrzny dynamizm, „łaską braterstwa”, jak ją nazywa św. Tomasz z Akwinu”(św. Jan Paweł II, Familiaris Consortio, nr 21).

Do Wspólnoty Chemin Neuf należą bracia konsekrowani(obecnie 150 księży i braci odbywający formację na drodze do kapłaństwa) i siostry konsekrowane (obecnie 150 sióstr). Osoby te wybrały celibat dla Królestwa Bożego i żyją według rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, zapisanych w ich Konstytucjach. Bracia  konsekrowani oraz kapłani są członkami Instytutu Zakonnego Chemin Neuf, natomiast siostry konsekrowane należą do Publicznego Stowarzyszenia Wiernych. W domach Chemin Neuf codziennie  odbywa się modlitwa wspólnotowa osób konsekrowanych.  Jest to modlitwa osobista, modlitwa brewiarzowa (Jutrznia i Nieszpory), Eucharystia (najczęściej w południe) oraz modlitwa w ciszy i adoracji wieczorem. „To Duch budzi pragnienie pełnej odpowiedzi; to On kieruje wzrostem tego pragnienia, skłania do udzielenia pozytywnej odpowiedzi, a później pomaga w jej wiernej realizacji; to On formuje dusze powołanych, upodabnia ich do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego oraz przynagla do podjęcia Jego misji”(św. Jan Paweł II, Vita Consecrata, nr 19).

Wspólnota Chemin Neuf w Polsce zrzesza obecnie 80 członków, mieszkających głównie w Warszawie i Łodzi, a także Kutnie, Łowiczu, Łącku, Lublinie. Większość z nich żyje we „fraterniach dzielnicy”, ale niektórzy we „fraterniach życia” (w Warszawie, Warszawie-Wesołej, w Łodzi, w Mistowie k. Mińska Mazowieckiego  i w Ćmiłowie k. Lublina). Członkowie Wspólnoty Chemin Neuf posługują w domach rekolekcyjnych, domach studenckich, parafiach, na różnych sesjach formacyjnych, które są proponowane przez Wspólnotę oraz w centrach formacyjnych przez nią prowadzonych. Wspólnota prowadzi misję Kana –małżeństwa i rodziny (tygodniowe rekolekcje dla małżeństw oparte na ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli), której głównym celem jest formacja małżeństw dla wzrostu samego małżeństwa wspólnie z Bogiem. Kana kierowana jest do małżeństw i rodzin zarówno tych, którzy są pogłębić wzajemną miłość, komunikację i zrozumienie, jak i tych, którzy w budowaniu relacji w małżeństwie i rodzinie aktualnie napotykają trudności. Tygodniowa sesja (sesja Kana odbywa się w Polsce zwykle w lipcu) ma na celu stworzenie, odbudowę, pogłębienie integracji w małżeństwie i rodzinie, budowanie i wzmacnianie relacji rodziców z dziećmi i relację pomiędzy rodzeństwem, a dzięki temu wzmocnienie wartości rodzinnych i ukształtowanie prawidłowego wzoru życia rodzinnego. Zajęcia które są prowadzone w czasie sesji obejmują: konferencje, warsztaty grupowe, ćwiczenia w komunikacji małżeńskiej, indywidualne konsultacje psychologiczne i wychowawcze, zajęcia integracyjne dla dzieci, aktywny wypoczynek i inne formy. Podczas sesji dzieci pozostają pod opieką animatorów, którzy towarzyszą im także w przeżywanej przez nie drodze duchowej. Do wieku i potrzeb dziecka dostosowany jest charakter zajęć (gry, zabawy, odpoczynek).
W trakcie całego tygodnia małżeństwa i ich dzieci doznają czasu refleksji, dzielenia, spotkania, świętowania czy odpoczynku. Po odbyciu sesji Kana, małżeństwa które tego chcą, mogą brać udział w całorocznej formacji (Fraternia Kana) pogłębiającej doświadczenia sesji. W Polsce pierwsza sesja Kana odbyła się w 1994 roku. Od tego czasu w powtarzanych corocznie sesjach uczestniczyło blisko 670 małżeństw, z czego połowa kontynuowała lub kontynuuje dalszą formację. Misja Kana Narzeczeni obejmuje mężczyzn i kobiety, rozeznających swoje powołanie i podejmujących decyzję, czy zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim. Skierowana jest ona do par przed zaręczynami i już po podjęciu tej ważnej decyzji. Głównym celem misji Kana Narzeczeni jest głoszenie mocy sakramentu małżeństwa oraz pokazanie ile musi dać każde z małżonków i ile daje Bóg, aby miłość kwitła, czyniła każdego z małżonków szczęśliwym i przynosiła obfite owoce. Od 7 -13 lutego 2015 r. Warszawa-Wesoła organizuje sesję Kana Narzeczeni, na którą są zaproszeni wszyscy chętni.

Wspólnota Chemin Neuf czerpie swoją duchowość ze spotkania się tradycji ignacjańskiej, karmelitańskiej (św. Teresa z Avila) i współczesnej odnowy w Duchu Świętym. Duchowość ignacjańska kształtowana jest przez:  codzienną lekturę i medytację Słowa Bożego, towarzyszenie duchowe, rekolekcje według Ćwiczeń Duchowych, rekolekcje 30-dniowe, wybór posłuszeństwa i poddania braterskiego, prostotę życia (dzielenie się dobrami), naukę rozeznawania, dyspozycyjność w misji, służbę Kościołowi i światu, zaangażowanie do pracy na rzecz sprawiedliwości. Ignacjańskie rozeznawanie oraz odprawianie Ćwiczeń Duchowych są podstawą modlitwy, sposobu życia i działania każdego brata i siostry Wspólnoty Chemin Neuf. Wspólnota Chemin Neuf co roku jest organizatorem Rekolekcji według Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli (rekolekcje indywidualne, w ciszy, z codziennym towarzyszeniem duchowym). Kierowane są one przez braci i siostry ze Wspólnoty formowanych w duchowości ignacjańskiej. W skład ekipy rekolekcyjnej wchodzi zawsze kapłan Instytutu Zakonnego Chemin Neuf.  Prawie od początku swojego istnienia w Polsce Wspólnota Chemin Neuf  prowadzi oprócz tygodniowych rekolekcji ignacjańskich, od kilku lat cieszące się dużym zainteresowaniem rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego.

Wspólnota Chemin Neuf obecna jest w Polsce m.in. w:

- Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy - Czechy, Góry Złote,

- Dom Rekolekcyjny – Warszawa (Wesoła),

- Dom Studencki (Łódź),

- Dom Wspólnoty (Warszawa),

- Dom Wspólnoty w Ćmiłowie,

- Dom Wspólnoty w Mistowie,

- Parafia Opatrzności Bożej- Warszawa (Wesoła).

opr. jw