Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Obrona życia

Służba Życiu

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin we współpracy z różnymi podmiotami (ruchy, stowarzyszenia, fundacje, instytucje) stara się otoczyć troską życie.

Rodzina jest w świetle nauki bł. Jana Pawła II "sanktuarium życia" i "ośrodkiem kultury życia" (CA 39). Życie ludzkie jest największą wartością doczesną i winno być chronione z wielką pieczołowitością. Każde nowe życie ludzkie wzbogaca społeczność o wartość, która jest wyższa ponad wszelkie inne wartości tej ziemi (III Synod Biskupów "Sprawiedliwość w świecie"). Uznanie tej prawdy musi prowadzić zgodnie katolików i niekatolików do dwóch wniosków:

1. Poczęte życie dziecka, życie nowego człowieka nie może być niszczone dla żadnych racji.

2. Każde nowe dziecko w rodzinie podnosi stopień bogactwa tej rodziny i państwa w mierze porównywalnej do bogactw innych zakresów i to powinno określać pozycję rodzin wielodzietnych w roli społeczności uprzywilejowanej.

W realizacje tych i podobnych celów włączają się różne podmioty poprzez różne formy:

Dzień Życia

Duchowa Adopcja

Okno Życia

Marsz za Życiem

Dawcy Szpiku i Krwi