Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Miłość i Odpowiedzialność

Miłość i Odpowiedzialność

 

Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność" gromadzi doradców życia rodzinnego. Są oni zarazem nauczycielami i instruktorami Naturalnego Planowania Rodziny według metody wersji polskiej.

Autorem tej metody jest lekarz ginekolog-położnik pani Teresa Kramarek. Jest ona również członkiem - założycielem naszego Stowarzyszenia. Zostało ono zarejestrowane w dniu 16 czerwca 2001 r., a pierwsze Walne Zgromadzenie członków odbyło się w Częstochowie w dniu 30 czerwca 2001 r.

Celem Stowarzyszenia MiO jest działanie na rzecz rodziny, a w szczególności propagowanie idei odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowanie postawy szacunku dla ludzkiego życia, upowszechnianie metod Naturalnego Planowania Rodziny w różnych środowiskach społecznych i zawodowych oraz wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej.

Do zadań stojących przed członkami stowarzyszenia należy praca wychowawcza z rodzicami, młodzieżą i dziećmi, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w celu doskonalenia istniejących metod, obrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu pomoc rodzinie.

Na terenie kraju Stowarzyszenie posiada trzy oddziały: w Rzeszowie, Przemyślu i Częstochowie, które samodzielnie realizują zadania statutowe organizacji.

Siedziba Stowarzyszenia i Zarządu Głównego mieści się na ul. Sokoła 8 w Rzeszowie. Biuro czynne jest w I poniedziałek miesiąca w godz. od 18.00 do 20.00. Dyżur pełni Prezes Stowarzyszenia - mgr Barbara Wiater. Asystentem kościelnym Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” w Diecezji Rzeszowskiej jest ks. dr Adam Dzióba.

Poradnia Stowarzyszenia czynna jest w czwartki w godz. od 15.30 do 17.00 w Rzeszowie na ul. Podkarpackiej 1 (Przychodnia Studencka).

Więcej informacji na: www.mio.org.pl

Poprawiony (niedziela, 16 marca 2014 19:30)