Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki to miejsce pomocy samotnym kobietom w ciąży i z małymi dziećmi. To dom dla tych, którzy pozbawieni są wsparcia ze strony najbliższej rodziny, niejednokrotnie pozbawi dachu nad głową i środków do życia.

Wartość życia

Każdy rodzic chce dobrze wychować swoje dziecko, aby było dobrym człowiekiem. Matka małego Mojżesza usłyszała piękne słowa od córki faraona; "Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę" (Wj 2,9).

Powołanie matki

Słowa te dotyczą każdej matki, której powołaniem i zadaniem jest wykarmienie i wychowanie dziecka. Te słowa mógłby wypowiedzieć sam Bóg, który sowicie wynagrodzi każdą matkę. Tym bardziej MATKĘ SAMOTNĄ.

 

Samotna matka nie jest sama

W tej trudnej sytuacji mogą one uzyskać pomoc zgłaszając się do Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które skierują ich do najbliższej placówki opiekującej się samotnymi matkami. Dom Samotnej Matki to placówka interwencji kryzysowej, która gwarantuje czasowe zakwaterowanie oraz utrzymanie, a opiekunowie społeczni pomagają znaleźć pracę, mieszkanie i miejsce w żłobku lub przedszkolu dla dziecka. Zapewniają również opiekę psychologiczną, medyczną i pedagogiczną.

Pomoc specjalistyczna

Problemem samotnej matki oczekującej dziecka lub już je wychowującej, nie jest tylko jej trudna sytuacja materialna i mieszkaniowa, ale również to, co dzieje się w jej psychice. Często jest przerażona, pozbawiona własnej wartości i istnieje ryzyko, że te uczucia frustracji i odrzucenia przeleje na swoje dziecko. Ważnym jest, aby matka potrafiła oddzielić dziecko od tych negatywnych dla niego uczuć i zapewniła mu normalny rozwój jak dziecku rozwijającemu się w normalnych warunkach. W przeciwnym wypadku, dziecko obciążone taką przeszłością, nie będzie mogło w pełni rozwijać swojej osobowości. Dlatego powinna ona znaleźć pomoc ze strony społeczeństwa, lekarzy i psychologów. W takiej placówce jak Dom Samotnej Matki znajdzie ona cały szereg ludzi gotowych jej pomóc na każdym odcinku jej skomplikowanej sytuacji życiowej. W pierwszym rzędzie zapewnią jej konfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i stabilności, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w jej stosunku do dziecka. Będzie ona mogła otoczyć je miłością i troskliwością. Automatycznie dziecko włączy się w pozytywne nastawienie matki, co zapewni mu lepszy rozwój psychiczny i fizyczny w początkowej fazie jego życia.

Kontakt

Tel. 17 850 72 30

ul. Dojazd Staroniwa 7

35-010 Rzeszów

Poprawiony (poniedziałek, 07 listopada 2011 12:04)