Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start

Katechezy przedślubne w poradniach rodzinnych

Składają się one z trzech konferencji oraz trzech rozmów indywidualnych z doradcą rodzinnym.

Zarówno konferencje jak i rozmowy indywidualne są obowiązkowe.
Wspólny dokument otrzymują narzeczeni po odbyciu trzech konferencji.
Dokument uzyskuje ważność po potwierdzeniu odbycia trzech rozmów indywidualnych.

***
Konferencje dla narzeczonych, rozpoczynają się w ustalonym przez poradnie czasie (zobacz) i są kontynuowane przez okres trzech miesięcy.

Tematyka konferencji:

Konferencja I
Teologia sakramentu małżeństwa /Kapłan/
Miłość narzeczeńska, małżeńska, odpowiedzialne rodzicielstwo /Doradca ŻR/
Fizjologia płodności, wprowadzenie metody NPR

Konferencja II
Etyka miłości małżeńskiej /Kapłan/
Wymogi miłości małżeńskiej / Doradca ŻR/

Konferencja III
Rodzina w służbie życiu /Kapłan/
Zagrożenia życia rodzinnego /Doradca ŻR/

***
Rozmowy indywidualne w Poradni Rodzinnej, odbywają się w również określone przez poradnie czasie lub w ustalonym indywidualnie z doradcą terminie.

***
OPŁATA:
W bieżącym 2014 roku odpłatność wynosi 60 zł od pary – płatne na
I spotkaniu – konferencji.
Opłata jest przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów i pomocy dla narzeczonych.

 

Barbara Wiater